Klix Free

Jūties brīvi atmaksāt aizdevumu bez pārmaksas

Klix Free – tas ir veids, kā norēķināties tiešsaistes veikalos par precēm un pakalpojumiem groza vērtībā virs 70 EUR, pamatojoties uz 36 mēnešu aizdevuma līgumu starp pircēju un aizdevēju.

Attiecīgais Klix Free cipars apzīmē aizdevuma līgumā atrunāto mēnešu skaitu, kurā aizdevumu var atmaksāt bez procentiem un jebkādām komisijas maksām. Klix Free ikmēneša maksājums aprēķināms, izdalot kopējās preču izmaksas ar attiecīgo Klix Free ciparu – 1, 3, 6 vai 12 daļās, vai pēc pircēja ieskatiem, maksājot citu summu, iekļaujoties attiecīgajā bezprocentu periodā. Gadījumā, ja Klix Free bezprocentu periodā tiek atmaksāta daļēja aizdevuma summa, tad nākošajā mēnesī pēc Klix Free perioda beigām aizdevumam tiks piemērota aizdevuma līgumā noteiktā procentu likme un citas aizdevuma līgumā noteiktās maksas.

Klix Free 3 piemērs: Aizdevuma summa 300 EUR. Atmaksājot aizdevumu pilnā apmērā trīs mēnešu laikā no aizdevuma noformēšanas datuma aizņēmuma likme 0%, GPL 0%, kopējā summa, kas jāmaksā patērētājam 300 EUR.

1. mēneša maksājums 2. mēneša maksājums 3. mēneša maksājums
EUR 100
vai
Jebkura summa, kas nav mazāka par grafikā norādīto mēneša maksājumu
EUR 100
vai
Jebkura summa, kas nav mazāka par grafikā norādīto mēneša maksājumu
EUR 100
vai
Atlikusī aizdevuma summa

Lūdzam pievērst uzmanību aizdevuma līgumā norādītajai pirmstermiņa atmaksas kārtībai. Ja aizdevuma līgumā norādīts, ka aizdevums atmaksājams, iepriekš par to paziņojot vai iesniedzot attiecīgu iesniegumu aizdevējam, tad šāda kārtība jāievēro arī izmantojot Klix Free iespējas.